NIE!BEZPIECZNA BUDOWA 2023

Przedłużyliśmy termin składania prac do 06.11.2023

Organizator

Wydział Geoinżynierii UWM

Konkurs pod hasłem „NIE!BEZPIECZNA BUDOWA” został zorganizowany po raz pierwszy w 2016 roku z inicjatywy Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie oraz firmy JURGO. Była to kontynuacja wcześniejszych działań UWM w Olsztynie promujących bezpieczeństwo w budownictwie. Nasze działania przerwała pandemia, ale w chwili obecnej podjęliśmy czynności aby kontynuować tą inicjatywę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

ORGANIZATOR

Wydział Geoinżynierii UWM

Konkurs pod hasłem „NIE!BEZPIECZNA BUDOWA” został zorganizowany po raz pierwszy w 2016 roku z inicjatywy Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie oraz firmy JURGO. Była to kontynuacja wcześniejszych działań UWM w Olsztynie promujących bezpieczeństwo w budownictwie. Nasze działania przerwała pandemia, ale w chwili obecnej podjęliśmy czynności aby kontynuować tą inicjatywę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

NIE!BEZPIECZNA BUDOWA 2016

PATRONI

HONOROWY

WSPIERAJĄCY