Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia w pliku *.doc.

Zgodnie z pkt 4.6 regulaminu: "Prace należy wysłać pocztą na adres: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Katedra Inżynierii Budowlanej, ul. Heweliusza 4, pok. 3.33, 10-724 Olsztyn, w wyznaczonym terminie. Liczy się data dotarcia pracy konkursowej do Organizatora, a nie data wysłania pracy konkursowej. Zgłoszenie powinno dotrzeć pod wskazany adres przed 06 listopada 2023 roku".