1. Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia w pliku *.doc.